background

Muntbos
Hoogstraten

PLANT ook EEN BOOM!

Voor project 'Muntbos' hebben jullie voor 1.250 bomen gezorgd!

DANK U !

Hoe hebben we dit 
bereikt?

ChariTree zoekt bebossingsprojecten in de regio van Hoogstraten, waarbij jullie bijdragen een echt verschil maken. 
Naast ons eerste project dat hieronder in detail wordt toegelicht, zijn we reeds in gesprek voor een tweede project dat aangeplant wordt in December 2021. Jullie steun draagt altijd rechtstreeks bij aan lokale herbebossing en steun van lokale goede doelen.

Voor ons eerste project, samen met de stad Hoogstraten, vzw Regionaal Landschap de Voorkempen, BOS+ en bosgroep Kempen Noord zet ChariTree zich in voor de beplanting van een perceel van 1,6 hectare in eigendom van de stad Hoogstraten. Het perceel ligt in de perimeter van het ecoduct over de E19 en zal op termijn een stapsteen vormen voor dieren die gebruik maken van het ecoduct. Met onze gezamelijke inzet willen we het perceel terugbrengen in zijn oorspronkelijke glorie.

Herstel van
het gebied

Vooraleer met de bosaanplant te beginnen wordt een voormalige laagte in het perceel hersteld. Op die manier wordt aan klimaat/ waterbuffering gedaan op lokaal niveau. Daarnaast ontstaat een gevarieerd bos met nattere en drogere stukken.

Aan de grenzen met landbouwpercelen en de waterloop in het noorden worden bosranden gecreëerd met een zachte overgang (van zoom naar mantel naar bos). Zo wordt het bos interessanter voor meer soorten. 

Image

Aanplanting van diverse
inheemse soorten

Van de in totaal 3.880 stuks bomen en struiken die nodig zijn voor dit project, zullen er door ChariTree 1.250 stuks aangeplant worden. We maken daarbij gebruik van diverse soorten inheems autochtoon plantgoed die het label www.plantvanhier.be dragen  (zwarte els, zomereik, gewone vogelkers, ratelpopulier, vlier, hondsroos, hazelaar, boswig, lijsterbes, winterlinde, spork en gelderse roos). 
De voorbereidende werken worden uitgevoerd door de sociale economie (Natuurwerk).

Bij aanvang zal een raster om het perceel gezet worden om vraat van o.a. reeën, hazen en konijnen te voorkomen. Na 7 jaar bij een goede bosontwikkeling kan dit verwijderd worden.

Indien dit project goedgekeurd wordt, zal de aanplant begin februari plaatsvinden. BOS+ en bosgroep Kempen Noord zullen een ondersteunende rol hierin vervullen. Indien het project in Hoogstraten onverhoopt niet kan worden uitgevoerd, zal ChariTree de ontvangen bijdragen aanwenden voor ons volgende bebossings project in 2021.

Image

Onze Partners

Zonder de steun van onze partners kunnen we dit project niet realiseren, waarvoor dank!

img
img
img
img
img
img
img