background

HIER KOMT EEN BOS 
met jullie hulp

Plant een Boom

Door jullie kunnen we al

2360 bomen planten!

Waarvoor staat
Charitree?

ChariTree wil met één aanpak drie totaal verschillende maatschappelijke doelen bereiken.

1.

Lokale natuur
herstellen

Door sponsoring te zoeken voor de aanplant van bomen, trachten we de broodnodige bebossing van onze lokale leefomgeving een duwtje in de rug te geven.

2.

Lokale goede doelen
steunen

Het grootste deel van 
de opbrengsten van onze acties en verkopen gaan naar lokale goede doelen.

3.

Lokale jeugd
betrekken

door lokale scholen en/of jeugdverenigingen te betrekken bij de verkoop en aanplanting zorgen we voor bewustmaking bij de jongeren over de rol van het bos in ons leefmilieu.

Hoe gaan we dit
bereiken?

CT zoekt bebossingsprojecten in de Kempen, meer bepaald in onze regio Noorderkempen, waarbij jullie bijdragen een echt verschil maken. Hier vindt u meer info over ons gerealiseerd project van 2020/2021: het ‘Muntbos’ in Hoogstraten.

In 2021 richten we onze fondsenwerving op het Dwergenbos in Zoersel.

Herstel van 
het gebied

Het Dwergenbos is gelegen aan de Gestelsebaan, in het centrum van Sint-Antonius, Zoersel. Het terrein is 5,7 ha groot en werd door vzw Kempens Landschap aangekocht. In februari 2021 werd in de eerste fase reeds 2,6ha bebost met 5175 bomen. Door de ligging in het centrum heeft het bos zeker en vast een recreatieve functie. Zo werd er op een grote zone van het perceel een natuurlijke speelzone aangelegd zoals een poel, uitgegraven grond van de poel is opgehoopt tot een heuse berg om op te klimmen, boomstronken om over te stappen, stapstronken en rioolbuizen om je in te verstoppen.

In november 2021 worden nogmaals 4500 bomen aangeplant waarbij de rest van het terrein bebost wordt.

Image

Aanplanting van diverse
inheemse soorten

In dit bebossingsproject wordt samengewerkt met Bosgroep Antwerpen Noord en vzw Kempens Landschap. Door de verscheidene professionele partners in dit project is een gedegen aanpak gegarandeerd. De boomsoorten die aangeplant worden zijn heel divers zoals de zomer- en wintereik, winterlinde, zwarte els, boswilg, steeliep,.... Er zullen eveneens zones zijn met inheemse struiken waardoor het bos in zijn geheel een grote ecologische waarde kent en weerbaarder wordt voor klimaatextremen. De bosrand zal ook bestaan uit struiken. Die struiken zijn van ecologisch belang omdat ze bijvoorbeeld beschutting, voedsel en nestgelegenheid bieden aan vogels maar eveneens dienen als uitkijkpost voor hen.

Het bos wordt beheerd door de gemeente. Zo zijn de jonge bomen de eerste 15 jaar beschermd door een omheining rond het terrein waardoor de bomen de kans krijgen om volop te groeien.

Image

De Opbrengsten

20%

Voor de aankoop van bomen

Dit is het deel dat niet gedekt wordt door subsidies of andere overheids steun. Dit maakt dat we hier een echt verschil kunnen maken.

De planten dragen het label 'Plant van hier', meer info zie www.plantvanhier.be.

Indien we de kaap van 1.250 bomen oversteigen, zetten we de verkoop gewoon verder om het aankomende project voor Q4.2021 alvast goed op weg te brengen.  

40%

Voor 2 goede doelen
in Zoersel

ChariTree steunt met de opbrengsten ook lokale goede doelen.

Scabazoe en Kris Kras. Deze organisaties richten zich op ontspanningsmogelijkheden voor mindervalide kinderen.

40%

Voor 2 goede doelen
in Hoogstraten

ChariTree steunt met de opbrengsten ook lokale goede doelen in Hoogstraten.

’t verzetje en De kleine strijder. De eerste organisatie richt zich op kansarmen en de tweede op gezinnen waarvan hun kind langdurig in een ziekenhuis verblijft.

Onze Partners

Zonder de steun van onze partners kunnen we dit project niet realiseren, waarvoor dank!

img
img
img
img
img